Trong thut ng n gin, ni hi c s dng nng cao hi nc m cc a mt tuabin hi nc, cn c gi l ng lc, v tua-bin hi nc ny khin mt my pht in.Hi nc li xe cc tua-bin c nng ln bng cch t nhin liu ha thch (66%) hoc bng nng lng ht nhn (16%).n nm 2008 th ci tn National c xp nhp chung vi Panasonic v t y ton b sn phm ca Matsushita ch c 1 tn duy nht l Panasonic. M garara xe t cn nhng g ? Ci gi l mt phn bc mt phn ha, ngi cp hng bao khng nhiu, ta lm g cn c phi thng kin nhn cn thn bn lng cho ngi gii thiu tc ph, hung chi vn l hai ngi n gii thiu.Lm T Kin vi vng em hai tay dn ln hai m, qu tht nng bng nng bng , h h, ai ku

... […]